Jménem ČBA a celé boxerské rodiny blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně pohody a životní vitality.