Dle soutěžního řádu České boxerské asociace (ČBA) mohou profesionální boxeři (včetně amatérských boxerů, kteří měli zápas dle pravidel profesionálního boxu) startovat v soutěžích ČBA na vyhotovené amatérské registrační průkazky. Žádost o tyto průkazky musí žádat na formuláři, který je ke stažení ve "formulářích ke stažení" na webových stránkách ČBA: http://www.czechboxing.cz/dokumenty?documentLister-filter[keyword]=&documentLister-filter[documentCategoryId]=35

O nominaci na mistrovství republiky rozhoduje trenérská rada ČBA.

Pozor! Netýká se oblastních soutěží boxu. Na oblastních soutěžích není start boxerům s profesionálním zápasem povolen.