V sobotu 2. října 2021 proběhne celorepublikové školení rozhodčích ČBA a AIBA. Školení se bude konat v hotelu OLYMPIONIK u Rudy Kraje (Bezručova 3819, 276 01 Mělník) od 10.00 do 18.00 h.

Na programu budou poslední změny v pravidlech, nový manuál pro rozhodčí, zásadní informace ohledně dění v AIBA ve vztahu k ČBA, etický kodex.

Školení je povinné pro VŠECHNY rozhodčí. Rozhodčí se nahlašují prostřednictvím svých oblastních předsedů rozhodčích na e-mail: jarinnovo@seznam.cz do 25.9.2021.