Národní sportovní agentura (NSA) vypsala pro sportovní organizace postižené epidemií koronaviru program COVID-Sport, ve kterém je možné zažádat o podporu. Žádat je možné ve třech oblastech podpory:

  • provoz sportovních zařízení
  • organizace sportovních akcí
  • nájem sportovních akcí

Více informací naleznete na webových stránkách NSA –www.agenturasport.cz