Ve dnech 20. - 21. září proběhlo dvoudenní mezinárodní fórum v Bratislavě, které organizoval Slovenský a Český olympijský výbor. Nosným tématem bylo posílení postavení žen v českém a slovenském sportu. Český olympijský výbor (ČOV) reprezentovala úspěšná basketbalistka a současná předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Ilona Burgrová. Jednotlivé svazy mohly navrhnout své kandidátky/kandidáty a na základě jejich motivačního dopisu bylo vybráno 20 zástupkyň a zástupců reprezentujících své sporotvní svazy.

Prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček navrhl Terezii Krejbychovou, která byla následně ČOV vybrána.

"Jsem velmi hrdá na to, že vedení České boxerské asociace si uvědomuje naléhavost tématu posílení postavení žen, nestaví se k ženám zády, hledá řešení jak pomoci ženám v prostředí, které bylo dlouhou dobu považováno za čistě mužské a snaží se reagovat na celosvětový trend. Ostatně Mezinárodní boxerská asociace AIBA zavedla 30% kvóty, které zaručují ženám místa i ve vedoucích funkcích boxerské organizace. Myslím si, že je extrémně důležité dodávat ženám kuráž a ukázat jim podporu ze strany vedení svazů, aby byly dodrženy rovné příležitosti.", říká Krejbychová.

Dvoudenní program navazoval na aktuální úkoly vyplývající z Agendy 2020 + 5 Mezinárodního olympijského výboru a byl veden velmi vyhledávanou a úspěšnou koučkou Gabrielou Mueller Mendozou, která působí jako lektorka a koučka po celém světě a spolupracuje na podobná témata s organizacemi jako je Mezinárodní olympijský výbor, FIFA apod.

Společným cílem spolupráce obou Olympijských výborů bylo zvýšení erudice na téma rovnosti pohlaví a posílení postavení žen ve sportu na Slovensku a v České republice.

Terezie Krejbychová a Gabriela Mueller Mendoza