V návaznosti na nové znění Světového antidopingového Kodexu a jeho Mezinárodních standardů, vydává Antidopingový výbor ČR novou Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, rovněž s účinností od 1. 1. 2021. Oba tyto dokumenty naleznete v sekci ČBA - Dokumenty a kontakty - Směrnice o dopingu a seznam zakázaných látek.

Pro bližší informace navštivte webové stránky Antidopingového výboru ČR: https://www.antidoping.cz/cs